SAMARA METRO

samara metro map

STATIONS IN ALPHABETICAL ORDER

Alabinskaya

Bezymyanka

Gagarinskaya

Kirovskaya

Moskovskaya

Pobeda

Rossiyskaya

Sovetskaya

Sportivnaya

Yungorodok

If you found an error or bad translation, please let me know.

© Sergey Vartanov, 2007—2015см. также по-русски